X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Niebieska Linia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ogólnopolska infolinia dla ofiar przemocy w rodzinie – Niebieska Linia.

Polska
https://www.niebieskalinia.info
niebieskalinia[at]niebieskalinia.info

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Konsultanci 116 111 czekają na Twój telefon! Nie będą Cię oceniać ani pouczać. Wysłuchają Twojego problemu i razem z Tobą zastanowią się nad najlepszym jego rozwiązaniem.

Dyżury w języku ukraińskim w telefonie zaufania 116 111, od poniedziałku do piątku między 14.00 a 18.00 – https://edukacja.um.warszawa.pl/-/telefon-zaufania-pomaga-uchodzcom

Polska
https://www.fdds.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Udzielamy ogólnych  informacji dotyczących realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przyjmujemy zgłoszenia dotyczące występowania przemocy w rodzinie, przekierujemy Cię do specjalistów, którzy udzielą Ci niezbędnej pomocy, wskażemy miejsca działające na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy lub nią zagrożonych.

Wrocław
https://zi.mops.wroclaw.pl/
zespol.interdyscyplinarny[at]mops.wroclaw.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Wsparcie socjalne, psychologiczne, prawne – w każdym terenowym oddziale jest osoba posługująca się językiem ukraińskim

Wrocław
https://mops.wroclaw.pl
sekretariat[at]mops.wroclaw.pl

Centrum Blue Dot

Oferuje bezpieczne przestrzenie, natychmiastowe wsparcie i usługi dla kobiet, mężczyzn i dzieci uciekających z Ukrainy.Uzyskasz tutaj następującą pomoc:

  • indywidualne doradztwo w zakresie usług dostępnych w Polsce,
  • indywidualne wsparcie emocjonalne dzieci i rodzin,
  • bezpieczną przestrzeń do zabawy dla dzieci,
  • przestrzeń relaksu i bezpieczeństwa,
  • wsparcie w kwestiach prawnych.

Wszystkie usługi i wsparcie oferowane przez Blue Dot są bezpłatne. Przyjdź: 

Wrocław, ul. Braniborska 40, parter, 53-680 Wrocław (otwarte pon-pt, w godz. 8:30-16:30)Link do strony z informacją: https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/pomoc-rzeczowa-dla-uchodzcow

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/bezpieczne-przestrzenie-blue-dot-centra-ochrony-i-wsparcia/

Wrocław

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO

Stowarzyszenie pomaga osobom, które doświadczyły przemocy, doznały traumy, znalazły się w trudnej kryzysowej sytuacji, a także wspiera pary i rodziny prowadząc poradnictwo rodzinne. Oferta obejmuje m.in. działania z zakresu psychoedukacji, interwencji kryzysowej, poradnictwa i terapii. Organizacja prowadzi pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną. Organizuje warsztaty rozwojowe, treningi podnoszące kompetencje wychowawcze, treningi asertywności, uczące zastępowania agresji, budowania relacji i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, a także seminaria i konferencje naukowe oraz szkolenia dla funkcjonariuszy policji, kuratorów, pracowników socjalnych i nauczycieli m.in. z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.

Wrocław
evolutio.stow[at]gmail.com

Telefon Zaufania

Wrocławskie Centrum Zdrowia, pn.–pt. godz. 8.00–20.00
Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Ostrowskiego 13c

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Wrocław

Pomoc całodobowa dla osób doświadczających przemocy – schronienie, pomoc psychologiczna, pomoc prawna.

Wrocław
stop.przemocy[at]mops.wroclaw.pl

Fundacja NON LICET

Od ponad 25 lat przeciwdziałamy przemocy w rodzinie i udzielamy wsparcia osobom, które jej doświadczyły. Oferujemy pomoc dla osób dorosłych kobiet i mężczyzn oraz dla dzieci doświadczających przemocy i wykorzystania seksualnego, bezpłatne i niskopłatne konsultacje psychologiczne i prawne, w tym również dla obcokrajowców, grupy wsparcia, warsztaty dla potencjalnych świadków przemocy i osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, szkolenia dla profesjonalistów w zakresie rozpoznawania symptomów i podejmowania interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci.

Wrocław
//www.nonlicet.pl
fundacja[at]nonlicet.pl

Centrum Praw Kobiet

Poradnictwo psychologiczne i prawne, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Polska
cpk_wroclaw[at]cpk.org.pl

Proszę obrócić urządzenie