O projekcie Dostępność PL
X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Chcę wiedzieć więcej

A świadoma zgoda

Jest to akt wyrażenia zgody w sposób świadomy, wolny i jednoznaczny, w określonym momencie i na konkretną sytuację.
Zakłada możliwość zmiany zdania, kiedy tego chcesz i bez względu na powody, nie musisz ani się usprawiedliwiać, ani czuć winnx zmiany zdania.
Nikt nie ma prawa wywierać na Tobie presji.

Rozpoznaj przemoc

Rodzaje przemocy są różne: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. Na pojawienie się przemocy wpływa wiele czynników. PRZEMOCOMETR uświadomi Ci, jak rozpoznawać jej rodzaje oraz przeprowadzi przez przykładowe formy zachowań, by w porę móc właściwie zareagować.


Proszę obrócić urządzenie