X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Czym jest przemoc?

Przemoc może przybierać różne formy. Zapoznanie się z definicją pomoże Ci określić, które zachowania ze strony osoby partnerskiej są alarmujące lub przemocowe.


Proszę obrócić urządzenie