X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Informacje o projekcie

PRZEMOCOMETR to proste narzędzie Identyfikujące zachowania w związku. Dzięki odpowiedziom na pytania można zmierzyć czy związek opiera się na partnerskich relacjach, na obopólnej zgodzie, czy też ma charakter toksyczny. Główną grupą odbiorców są osoby w wieku 13 -25 lat. Po pilotażowej część wprowadzenia projektu, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem nie tylko we Wrocławiu ale i w całej Polsce (kampania Wysokie Obcasy/Gazeta Wyborcza/Radio Wrocław) widzimy, że stanowi on wartość edukacyjno-informacyjną dla ogółu społecznego bez względu na wiek.

Przemocomer dystrybuowany jest podczas spotkań edukacyjnych z młodzieżą jak i specjalistami w dziedzinie. Osoby chętne mogą pobrać go również ze stronie internetowej.

Umieszczenie logo i numeru telefonu niebieskiej linii na Przemocometrze -zakładce umożliwi osobom identyfikującym się jako doznające przemocy lub poszukujące pomocy w temacie na bezpośredni kontakt z profesjonalnym podmiotem zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy. Pozwoli również na szybką reakcję bez konieczności poszukiwań w innych źródłach co niekiedy zniechęca lub uniemożliwia kontakt osoby z odpowiednią jednostką pomocową.

Przemocometr jako linijka został zgłoszony do ochrony znaku użytkowego przez SI Pierwszy Klub we Wrocławiu.


Proszę obrócić urządzenie