X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

O grantodawcy (finansowanie)

Projekt finansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przez Stowarzyszenie Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu (lider projektu) oraz nieformalną grupę Plakaciary (podmiot współwykonujący). Żaden z podmiotów nie czerpie korzyści finansowych z projektu, prowadzone prace mają charakter działań użytecznych dla dobra społecznego.


Proszę obrócić urządzenie