X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Opis projektu

PRZEMOCOMETR to kompleksowe narzędzie profilaktyczno-edukacyjno-pomocowe do przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane do młodzieży i realizowane na wszystkich etapach projektu wspólnie z grupą docelową.

W ramach projektu opracowane zostanie narzędzie PRZEMOCOMETR, które składać się będzie z następujących 3 elementów:

1. ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI:
umożliwi rozpoznanie zachowań przemocowych ze strony osoby partnerskiej. Wydrukowana na niej linijka – na której w miarę zwiększania się wartości wzdłuż miarki, intensyfikują się przypisane poszczególnym liczbom zachowania – pozwoli w szybki sposób ocenić, czy związek jest zdrowy, czy jest w nim przemoc.

2. EDUKACYJNO-INFORMACYJNY PORTAL:
strona zawierać będzie plik zakładki PRZEMOCOMETRU – dostępny do ściągnięcia i dystrybucji – oraz wizualne przedstawienie zawartych na linijce zachowań. Strona gromadzić będzie także informacje dla osób szukających pomocy i będących świadkami przemocy. Znajdzie się na niej również obszar edukacyjny dla osób udzielających pomocy.

3. CZAT POMOCOWY:
do nawiązywania kontaktu za pomocą bezpośredniego połączenia z wykwalifikowaną kadrą w razie kryzysu psychologicznego.

Liczne dane identyfikują osoby młode – w szczególności kobiety w wieku 13–25 lat – jako grupę najbardziej narażoną na akty przemocy seksualnej. Ponadto badania wykazują, że osoby pozbawione wsparcia częściej doznają krzywdy. Celem PRZEMOCOMETRU jest wspieranie właśnie tych grup odbiorczych.


Proszę obrócić urządzenie