X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Podmioty realizujące

Stowarzyszenie SI Pierwszy Klub we Wrocławiu to część międzynarodowej organizacji Soroptimist

International, działające na rzecz kobiet. Od 9 lat we Wrocławiu (NIP 8982203618 | KRS 0000434174 | REGON 022136366).

Jesteśmy rzecznikiem interesów kobiet i dziewcząt w obszarach poprawy jakości życia i zdrowia, eliminacji przemocy fizycznej, psychicznej, materialnej i wzmacniania pozycji ekonomicznej. Jako oddział organizacji z reprezentacją w ONZ i akredytacją w UNESCO, UNICEF, WHO czerpiemy z wiedzy reprezentantek i wykorzystujemy ich siłę głosu do rozpowszechniania realizowanych projektów. Zbudowałyśmy unikatową strukturę Stowarzyszenia zrzeszającego kobiety aktywne zawodowo ze wszystkich obszarów naszych działań. Podejmujemy działania w regionie mające ogólnopolski zasięg np. Fundusz Grantowy, Orange the World. Realizujemy swoje cele statutowe w sposób ciągły (obowiązkowe, cykliczne spotkania członkiń) poprzez organizację działań dobroczynnych i charytatywnych w celu pozyskania środków na realizację podjętych działań. Aktualne projekty: FUNDUSZ GRANTOWY (2021 r. 6 edycja) finansujący projekty osób fizycznych dla kobiet obejmujące aktywizację zawodową (powrót na rynek pracy/dokształcenie), edukację z zakresu działań przeciwko przemocy i przestrzegania praw kobiet, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia; ORANGE THE WORD (2021 r. 7 edycja) szeroki zakres działań przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt-kampania edukacyjna w SM, spoty reklamowe w radiu, inscenizacja rozprawy sądowej, spot reklamowy “odważ się o tym powiedzieć” – samodzielna realizacja); BEZPIECZNY DOM DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY współpraca z CPK oddział Wrocław- obecny etap otrzymanie i remont lokalu socjalnego pod ośrodek); Posiadany know–how jak działać interdyscyplinarnie (Urząd Miasta, CPK, MOPS, placówki edukacyjne, sponsorzy) w regionie w ramach działań przeciwko przemocy sprawia, że jesteśmy podmiotem gwarantującymi skuteczne zrealizowanie złożonego projektu, a bogate doświadczenie i szerokie zasoby własne na profesjonalne wykonanie z ogólnopolskim potencjałem.

PLAKACIARY to oddolny, samoorganizujący się ruch, otwarty dla każdej nieprzemocowej osoby pragnącej wyklejać feministyczne hasła w przestrzeni publicznej. Plakaty to SKUTECZNY środek przekazu o ZEROWEJ szkodliwości społecznej (nie niszczący elewacji), który umożliwia osobom dyskryminowanym na zajęcie, często po raz pierwszy, przestrzeni publicznej. To PLAKACIARY zidentyfikowały odnoszący we Francji sukcesy projekt o ogromnym potencjale również dla odbiorcy polskiego. Jego zasadność została potwierdzona wykonanym przez nie rozeznaniem na rynku polskim. PLAKACIARY nawiązały współpracę z Merostwem Paryża oraz Obserwatorium ds. Przemocy wobec Kobiet. Partnerzy rozmawiali już o promocji w projekcie z CPK, FEDERĄ i WKRW. Korzyścią są

także ich zasięgi na portalach społecznościach (ponad 40tyś obserwujących). Partnerzy zainicjowali ten projekt zainspirowani działaniami w zakresie walki z przemocą w rodzinie we Francji. Odpowiedzialni będą m.in. za promocję projektu wśród ludzi młodych.


Proszę obrócić urządzenie