X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Podmioty współpracujące

W ramach projektu współpracujemy z Centrum Praw Kobiet oddział główny Warszawa oraz Wrocław, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych miasta Wrocław, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu.


Proszę obrócić urządzenie