X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Dotyka Twoich miejsc intymnych bez Twojej zgody

Molestowanie jest natarczywym zachowaniem, w którym osoba przemocowa dopuszcza się nieakceptowalnego dotyku poprzez wymuszenie. Zostaje całkowicie pominięte Twoje zdanie, uczucia oraz prawo do odmowy.


Proszę obrócić urządzenie