X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Przegląda bez Twojej zgody Twoje SMS-y, e-maile, aplikacje lub zdjęcia

W taki sposób osoba partnerska sprawuje nadzór nad Tobą oraz odmawia Ci prawa do prywatności. Zachowanie to może szybko eskalować w wybuchy agresji oraz całkowite osaczenie.


Proszę obrócić urządzenie