X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Obrażonx nie odzywa się do Ciebie przez dłuższy czas

Jest to rodzaj przemocy pasywnej, w której osoba przemocowa świadomie odmawia Ci jakiejkolwiek formy komunikacji werbalnej.

To zachowanie celowe, które zmierza do sprawowania kontroli nad Tobą i Twoimi uczuciami.


Proszę obrócić urządzenie