X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Manipuluje Tobą

Manipulacja to forma wywierania wpływu na drugą osobę, tak by z własnej woli i nieświadomie realizowała cele wyznaczone przez osobę manipulującą. Motywem do manipulacji często staje się potrzeba sprawowanie kontroli nad Twoim zachowaniem.


Proszę obrócić urządzenie