X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Stale krytykuje Twoje zdanie, pomysły, wybory itp.

Obiektem krytyki staje się bezpośrednio osoba, a nie sprawa lub zachowanie. W takiej sytuacji dochodzi do ciągłej i szkodliwej oceny Twojego charakteru i osobowości. Celem destrukcyjnej krytyki jest skupienie się jedynie na negatywach i sprawieniu przykrości, a nie na polepszeniu sytuacji.


Proszę obrócić urządzenie