O projekcie Dostępność PL
X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Udzielamy ogólnych  informacji dotyczących realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przyjmujemy zgłoszenia dotyczące występowania przemocy w rodzinie, przekierujemy Cię do specjalistów, którzy udzielą Ci niezbędnej pomocy, wskażemy miejsca działające na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy lub nią zagrożonych.


Proszę obrócić urządzenie