X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Relacja z osobą z niepełnosprawnością

Popęd seksualny jest odczuwany przez osoby z niepełnosprawnością tak samo jak u osób bez niej. Siła potrzeb seksualnych to kwestia indywidualna, a każdego człowieka można umieścić w spektrum. Dlaczego więc postrzegamy osoby z niepełnosprawnością z pozycji aseksualnej? Częściowo wynika to z opiekuńczości. W takiej sytuacji osobę z niepełnosprawnością postrzegamy nieco jak dziecko, co jest krzywdzące.

Różnica w seksie osób z dysfunkcjami istnieje, jednak wynika z modyfikacji techniki, nie z braku możliwości realizacji w relacjach partnerskich. Jak mówią osoby po doświadczeniu odkrywania swojej seksualności, to niewłaściwe postawy otoczenia wpędzają je w stereotyp aseksualności. Sposób, w jaki są odbierane, tworzy problem z seksualnością w ich postrzeganiu. Często działa tutaj mechanizm wyparcia – „Bez potrzeb seksualnych żyłoby mi się łatwiej”.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną mają prawo do uszanowania: ich wolności i prywatności seksualnej, bezpieczeństwa w bliskich kontaktach, równości w stosunku do partnera, wyczerpującej edukacji seksualnej, własnej odpowiedzialnej decyzyjności dotyczącej potomstwa, emocjonalnego wyrażania seksualności i respektowania indywidualności.

Związki interablistyczne to określenie łączące osobę z niepełnosprawnością i osobę bez niej.

Podstawową barierą jest odmienność wyglądu ciała, charakteryzująca często osoby z niepełnosprawnością ruchową. Wpisywanie się w kanon i estetyka fotografowania ciała, tak znaczące kulturowo dla obecnego społeczeństwa, dodatkowo zwiększają marginalizację ze strony potencjalnych osób partnerskich. W takich sytuacjach wózek przesłania człowieka. Osoby z niepełnosprawnością ruchową często cechuje przemieszczenie stref erogennych, a także czucie w miejscach intymnych, mimo przerwania rdzenia kręgowego. To pozwala obu osobom partnerskim odczuwać przyjemność z intymnych zbliżeń.

Miłość i pożądanie są także obecne w życiach każdego, niezależnie od wysokości IQ.

Specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną podkreślają – jeśli chcesz podjąć temat seksualności w towarzystwie takiej osoby, nie żartuj.

Nawet jeśli Twoje słowa zostaną dobrze zrozumiane, trudniej może być odebrany ich kontekst. Jeśli zostanie powtórzony w innej, nieodpowiedniej sytuacji, może przyczynić się do marginalizacji, a nawet przemocy ze strony otoczenia.

Trudności w znalezieniu osoby partnerskiej znacznie zmniejszają możliwości odkrywania seksualności, podstawowej części każdego życia. W niektórych krajach ten problem został uznany za wymagający rozwiązania systemowego. W Niemczech, Belgii, Szwecji i Holandii jedną z możliwości jest od dawna praca asysta seksualna. Osoba asystencka to specjalnie przeszkolony w tym celu, certyfikowany specjalista. W jej kompetencjach leży pomoc w odkrywaniu własnej, niezależnej seksualności. Taka możliwość różni się więc od zadań osoby pracującej seksualnie.

Kolejną z możliwości jest rehabilitacja seksualna. To proces usprawniający i umożliwiający realizację satysfakcjonującego życia seksualnego. Jej głównym celem jest przywracanie zdrowia seksualnego oraz leczenie lub minimalizowanie zaburzeń seksualnych, które mogą wynikać z niepełnosprawności, choroby lub doświadczonego urazu. W Polsce akcje umożliwiające taki proces wspiera na przykład Fundacja Avalon, dzięki swojemu projektowi Sekson.

Dzięki programowi Sekson Fundacji Avalon na YouTube powstała seria wykładów prowadzonych przez osoby z niepełnosprawnościami, która opowiada o ich doświadczeniach. Jednym z nich jest wystąpienie Renaty Orłowskiej na temat przemocy.

Niepełnosprawność zwiększa podatność na przemoc. Częstsze jest zabieranie poczucia godności, intymności i samostanowienia. Najczęstszymi formami są przemoc psychiczna, seksualna oraz przez zaniedbanie. Jak podkreśla wykładowczyni – niepełnosprawność ogranicza często możliwości, żeby uciec, obronić się, stać na równej pozycji.

W Polsce nie ma statystyk dotyczących przemocy osób z niepełnosprawnościami.

Według badań Parlamentu Europejskiego kobiety z niepełnosprawnościami są czterokrotnie bardziej narażone na przemoc niż ich pełnosprawne rówieśniczki. Brak dostępu do pomocy systemowej, prawnej pozostawia takie osoby z możliwością liczenia tylko na innych.

Jak zachować się przy pierwszym kontakcie z niepełnosprawnymi ofiarami przemocy radzi Niebieska Linia:

– Należy zdać sobie sprawę z kulturowych stereotypów, by im nie ulegać,

– Osoby z niepełnosprawnością należy traktować z szacunkiem i odpowiednio do ich wieku — osoby niepełnosprawne czują się nieswojo, gdy traktuje się je protekcjonalnie oraz oferuje się im pomoc, której nie chcą. Dobrze jest zapytać, czy i jaka pomoc byłaby dla nich przydatna, np. co ułatwiłoby komunikację. Efektywny wywiad z osobą niepełnosprawną wymaga w pierwszej kolejności zrozumienia natury niepełnosprawności i tego, jak może ona wpłynąć na przebieg komunikacji,

– Osoby niepełnosprawne często starają się ukryć nadużycie lub mogą nie być świadome, że są ofiarami przemocy/przestępstwa. Wcześniejsze przygotowanie się do wywiadu, w tym pytań, które chcemy zadać, może w znacznym stopniu pomóc w nawiązaniu kontaktu,

– Bardzo ważne jest wykorzystywanie własnych umiejętności werbalnych i niewerbalnych, by nawiązać dobry kontakt i zwracać uwagę na mowę ciała, zarówno swoją, jak i ofiary,

– W rozmowie należy utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą, zwracać się bezpośrednio do niego, a nie przez osoby trzecie. Ponadto nie powinno się mówić o tej osobie w jej obecności, jakby jej tam nie było,

– O ile osoba nie ma problemów ze słuchem, należy mówić normalnym tonem,

– Osoby niepełnosprawne mogą potrzebować więcej czasu, by coś powiedzieć, zrobić lub pokazać, dlatego należy być cierpliwym,

– Jeśli czegoś się nie rozumie, wystarczy poprosić o wyjaśnienie,

– Należy ustalić, czy nasz rozmówca rozumie, co oznacza mówienie prawdy,

– W przypadku przemocy seksualnej, należy ustalić jak ofiara rozumie seksualność i być świadomym własnego stosunku do seksualności i niepełnosprawności,

– Należy poinformować osobę niepełnosprawną o przysługujących jej prawach i możliwościach uzyskania pomocy.

Zobacz także:

Przemoc pod lupą,

Orbiting

Spotykacie się kilka razy albo wręcz już dłuższy czas, po czym ta osoba przestaje odbierać telefony czy odpowiadać na wiadomości. Mimo tego wciąż lajkuje twoje zdjęcia…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Przemoc pod lupą, Związki i relacje,

Jak rozpoznać osobę w kryzysie psychicznym i samobójczym?

Kryzys psychiczny – stan nierównowagi psychicznej, będący efektem długotrwałego stresu reakcją na nagłe wydarzenie bądź serię wydarzeń. U osoby zmagającej się z kryzysem, może rozwinąć się…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Związki i relacje,

Hej, chyba potrzebujesz terapii!

Pójście na terapię albo konsultacja z psychiatrą to zdrowa decyzja. Często stanowi pierwszy krok do rozwiązania wielu problemów. Dlatego część z nas usiłuje nakłonić bliskie osoby…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Na rozgrzewkę w temacie,

Związek z osobą uzależnioną

„Zielone flagi” – kiedy związek ma szansę na powodzenie? Kiedy: osoby partnerskie wyrażają chęci na obopólna pracę i podejmują kroki ku niej, uczą się poprawnego odbierania…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Przemoc pod lupą,

Przemoc ekonomiczna w związku

Z przemocą ekonomiczną mamy do czynienia wtedy, gdy pieniądze lub środki materialne służą komuś do kontrolowania drugiej osoby, sprawowania nad nią władzy. Często towarzyszy temu upokarzanie,…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Związki i relacje,

Jak (nie) wspierać osoby w kryzysie psychicznym

Jak wspierać i przede wszystkim jak NIE wspierać osoby w kryzysie psychicznym? Przede wszystkim, pamiętaj: Nie jesteś specjalistą, nie jesteś psychologiem czy terapeutą. A co za…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Przemoc pod lupą,

Cyberprzemoc

(Nie)Realna agresja, czyli cyberprzemoc Każdą formę komunikacji, jeśli na to pozwolić, można z łatwością przekształcić w agresywny przekaz. Wyjątku nie stanowi również cyberprzestrzeń, w której z…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Związki i relacje,

Czy relacja osoby ateistycznej z osobą wierzącą może być zdrowa?

Według Małego Rocznika Statystycznego Polski 2021 w Polsce nadal 84,8 proc. społeczeństwa określa się jako katolicy (liczba ochrzczonych). To daje możliwość określenia tej wiary jako dominującej,…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Przemoc pod lupą,

Caspering

Macie za sobą dwie, twoim zdaniem świetne, randki. Ta osoba jest po prostu cudowna, jesteś zachwycone. Widzisz, że w weekend jest film, który chciało obejrzeć, więc…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Na rozgrzewkę w temacie,

Czym jest zgoda?

Gwałtem jest nie tylko stosunek, któremu się sprzeciwiano. Zasadniczą różnicą między stosunkiem seksualnym, a gwałtem jest świadoma, udzielona przez wszystkich zgoda – temat stale pomijany. To…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej

Proszę obrócić urządzenie