O projekcie Dostępność PL
X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Stealthing

Stealthing to forma gwałtu (w wielu krajach już karalna), polegająca na niekonsensualnym zdejmowaniu prezerwatywy.

Dlaczego jest to forma gwałtu?

– Zgoda musi zostać wyrażona nie tylko na stosunek seksualny jako taki, ale też na jego formę. Gwałtem jest zmuszanie do spełnienia konkretnej fantazji czy rodzaju seksu.

– Prawniczka i aktywistka Alexandra Brodsky w swoim artykule opublikowanym na łamach Columbia Journal of Gender and Law pisała o tym:

„Styczność ze skórą członka partnera jest czymś innym niż styczność z prezerwatywą, więc wymaga oddzielnej zgody. Zgoda na jeden rodzaj kontaktu seksualnego nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na każdy inny rodzaj współżycia.”

Zgoda na seks, nie jest zgodą na ciążę.

– Art. 197 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

* Tu warto nadmienić, że w Polsce jak dotąd, stealthing nie został uznany za formę gwałtu ani nie wiemy nic o procesie, w którym osoba oskarżona o to (lub inną opisaną przez nas w tym artykule formę przemocy) została skazana jako sprawca przemocy seksualnej.

Stealthing nie dotyczy jedynie relacji heteronormatywnych. Zagrożeniem płynącym z tej formy gwałtu nie jest jedynie niechciana ciąża, ale również choroby przenoszone drogą płciową oraz trauma związana z gwałtem.

W Kalifornii w październiku 2021 gubernator Gavin Newsom podpisał ustawę, na mocy której stealthing stał się przestępstwem cywilnym, co oznacza, że można zostać za ten czyn pozwanym i ukaranym. Inicjatorką ustawy jest Cristina Garcia.

Niestety Kalifornia jest wyjątkiem, chociaż m.in w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Australii zapadły wyroki uznające stealthing jako formę przemocy seksualnej.

W Polsce jednak ten temat, jest stosunkowo „nowy”. Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła „stealhing” pojawiają się podpowiadane frazy: „sposoby”, „forum”.

Osoby dopuszczające się tego procederu często argumentują to chęcią lepszych wrażeń, nieświadomością czy brakiem jasno ustalonych granic w związku.

Odpowiedzią na wszystkie te argumenty jest rozmowa i pytanie o zgodę przy każdej zmianie, wcześniejszych ustaleń lub pojawieniu się nowej fantazji. Powtórzmy to jeszcze raz: każda forma seksu, bez wcześniej, jasno wyrażonej zgody drugiej osoby, jest gwałtem.

Oszustwa związane z antykoncepcją.

Niestety stealthing to nie jedyna forma przemocy, dotycząca antykoncepcji. – „Nie zdążyłxm wyjąć!”– ginekolodzy od lat podkreślają, że stosunek przerywany nie jest dobrą metodą antykoncepcji, m.in ze względu na refleks osoby z penisem, jednak my mówimy tutaj o zamierzonym przetrzymaniu penisa w drogach rodnych. Podobnie jak w wyniku zdejmowania prezerwatyw, niesie to za sobą szereg konsekwencji, zarówno psychologicznych, jak i fizycznych.

I podobnie jak w wypadku stealthingu często jest to motywowane chęcią posiadania dziecka wbrew świadomej zgody osoby partnerskiej, związane z nadzieją, że osoba tylko tak mówi, że nie chce dzieci, ale gdy przyjdzie co do czego….

Niemówienie o swoich zamiarach również jest formą podstępu.

– Kłamstwo dot. stosowania antykoncepcji: przerwanie przyjmowaniu tabletek antykoncepcyjnych, oszustwach dot. wazektomii, – to wszystko jest przemoc. Problem działa tu w obie strony: mężczyzna również może zostać ofiarą gwałtu.

– Niszczenie prezerwatyw. W tym miejscu warto również podkreślić, że namawianie osoby na stosunek bez zabezpieczenia, przy jednoczesnym zatajeniu choroby wenerycznej i tym samym narażanie drugiej osoby na zakażenie, również jest karalne.

Art. 161. Kodeksu Karnego

§ 1.

Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.

Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródła:


Proszę obrócić urządzenie