O projekcie Dostępność PL
X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Projekt dla osób doświadczających cyberprzemocy, cyber uzależnień (mogą dzwonić zarówno osoby dotknięte tymi zjawiskami, jak i ich opiekunowie: rodzice, nauczyciele).


Proszę obrócić urządzenie