O projekcie Dostępność PL
X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Problemy z agresją

Wszystkie emocje stanowią ważny komunikat, są podstawowym źródłem informacji, jakie człowiek może o sobie uzyskać. Wskazują, w jakim miejscu może być problem, nad czym trzeba pracować. Gniew jest naturalną reakcją, której pojawienia się nie można kontrolować, natomiast człowiek ma wpływ ma to, w jaki sposób postanowi rozładować napięcie z nim związane. Zdrowe mechanizmy radzenia sobie z emocjami poznasz po tym, że:

– Osoba potrafi prosić o pomoc, kiedy jest jej potrzebna. Bywa, że jest typem indywidualisty, który z trudnościami radzi sobie samodzielnie, jednak zdarza się, że prosi o pomoc w sposób przeciwstawny, np. izolując bliskich,

– Osoba wybiera takie czynności regulujące, które nie szkodzą jej samej lub otoczeniu, może to być rozmowa z bliskimi, lubiane aktywności, skupianie się na przepracowaniu problemu.

Jeśli Twoja sympatia często odreagowuje bodźce na Tobie, manipuluje Tobą, nastawia otoczenie przeciwko Tobie, rzuca kąśliwe uwagi na Twój temat, zawstydza Cię, sabotuje ważne dla Ciebie wydarzenia i/lub dopuszcza się agresji fizycznej, oznacza to, że jesteś ofiarą przemocy. Samodzielne przepracowanie tego problemu wymagałoby ogromnej samoświadomości i w większości przypadków nie byłoby skuteczne w takim stopniu, jak praca ze specjalistą, dlatego jeśli zdecydujesz się pozostać w związku, poleć to rozwiązanie osobie partnerskiej. O rodzajach psychoterapii i możliwościach z nią związanych, a także o cenach czy kolejce oczekiwania, przeczytasz w naszych przyszłych postach.

Agresja jest przemocą, która ma na celu uzyskanie dominacji i kontroli nad ofiarą, wyrządzenie jej krzywdy. Wyróżnia się agresję czynną, która to zazwyczaj jest pierwszym nasuwającym się skojarzeniem, oraz agresję bierną, którą trudniej zauważyć.

Agresja czynna objawia się na wiele sposobów, często ze sobą połączonych. Zazwyczaj są to: groźby, szantażowanie, wyśmiewanie, obrażanie, poniżanie, ciągłe oskarżenia, krzyki, różne formy przemocy fizycznej.

Agresja bierna nie jest tak widoczna, jak agresja czynna. Ten typ często idzie w parze z dodatkowymi manipulacjami, które mają utrudniać ofierze dostrzeżenie problemu. Może przejawiać się w:

– Tzw. karaniu ciszą, o której pojawił się już post. Polega na odmowie kontaktu werbalnego, traktowaniu drugiej osoby jak powietrze. Milczenie może trwać godziny, tygodnie, w skrajnych przypadkach dłużej,

– Uszczypliwych uwagach, sprawianiu pozornych komplementów, wbijaniu szpilek,

– Wprowadzaniu w poczucie winy, zawstydzaniu za to, ile np. jesz. Osoba może zrzucać na Ciebie winę za wydarzenia, na które nie miałxś wpływu,

– Sabotowaniu Twoich/Waszych planów, aby wywołać frustrację/cierpienie.

Kiedy zakończyć relację?

Skłonności do agresji stają się problemem, kiedy zachowania z nich wynikające notorycznie się powtarzają, są jedynym sposobem wyrażania emocji, cierpi na tym Twoje zdrowie psychiczne i Wasz związek. W takiej sytuacji zastanów się, czy masz siłę na kontynuację relacji. Pozostanie w związku jest szczególnie niebezpieczne, gdy dochodzi w nim do przemocy fizycznej, gróźb czy ciągłego poniżania.


Proszę obrócić urządzenie